PROGRAMM: Põltsamaa vald

Põltsamaa valimisprogramm kohalikel valimistel 2017:

Sotsiaaldemokraatlik volikogu on inimeste enda oma, ta tegutseb inimeste jaoks ja inimeste huvides. Meie eesmärgiks on inimeste, perekondade, ettevõtete ja kogukondade tegevuse toetamine ja ühiste huvide esindamine. Sotsiaaldemokraatlik omavalitsus kaasab, hoolib ja pakub võimalusi. See on võimaluste vald.

Mida me lubame?

1. Noortele oma skate-park ja lastele rohkem mänguväljakuid!

2. Aitame noored suveks tööle. Viime ettevõtjad ja noored kokku suviste hooajatööde tegemisel.

3. Tagame igale lapsele võimaluse osaleda huvitegevuses.

4. Tasuta toit igale lasteaialapsele. Püüame selle poole, et lapsevanemad ei peaks alushariduse eest maksma.

5. Põltsamaa Ühisgümnaasium on parim kool Eestis! Selleks kaasajastame õpilaskodu ja õpperuumid. Toetame hariduslike alternatiivsuundade arengut. Kooliskäimine peab huvitav olema!

6. Toetame spordi tegemist. Arendame uusi ja olemasolevaid spordirajatisi.

7. Toetame suurte investeeringute jõudmist Põltsamaa valda – Põltsamaa loss, Kosmopark, veekeskus jt.

8. Teed on hooldatud iga koduni.

9. Põhitrassid riigile, külateed vallale. Soovime riigile üle anda valda läbivad suured maanteed ning vastutasuks võtta riigilt vastu väikesed külateed. Nii tagame teede korrasolu ja parema aastaringse hoolduse. Jätkame kergliiklusteede rajamist ühendatud valla territooriumil.

10. Tagame vajadustele vastava transpordi korralduse.

11. Kindlustame kaasaegse tervis hoiuteenuse kättesaadavuse Põltsamaa vallas. Põltsamaa linnas valmib uus tervisekeskus koos kiirabipunktiga. Puurmanis kaasajastame arstiabipunkti.

12. Tagame kaasaegse sotsiaalhoolekandeteenuse kättesaadavuse kogu valla piires. Ükski abivajaja ei jää tähelepanuta.

13. Tagame sotsiaaltranspordi puudega inimestele, eakatele ja vähekindlustatutele.

14. Toetame jätkuvalt eakate huvitegevust.

15. Igasse postkasti tasuta vallaleht.

16. Rahvakultuur on meie kultuur. Praegu tegutsevad rahvamajad, külamajad ja -seltsid, muuseumid ja raamatukogud on nii kultuuriasutused kui ka kogukondliku võrgustiku alalhoidjad. Omavalitsuse territooriumi suurenemisel peab kohaliku rahva seniste kooskäimiskohtade elushoidmine ning nende tegevuse toetamine olema kohaliku võimu ülesanne.

17. Toetame vabaühendusi ja nende eestvedajate initsiatiivi

18. Teeme kino! Alustame filmide näitamist Kultuurikeskuses.

19. Hoolitseme oma valla heakorra ning inimeste turvatunde eest.

20. Korrastame Põltsamaa surnuaia kabeli ja rajame uue kalmistuvahihoone koos korraliku käimlaga.

21. Hakkame kasutama kaasava eelarve põhimõtet. Anname võimaluse inimestele avaldada ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule.

#sotsid